Påmelding

Meld deg inn via Min idrett
og bli med i vårt team ! 

 
Slik blir du medlem

Skrevet av: Erik Dahle, publisert 03.12.2013

For å bli medlem, registrerer du deg via Min idrett. Du vil kunne selv skrive ut medlemskortet, eller laste ned en "app" til din telefon som viser ditt medlemskap i klubben.

Medlemmer får tilsendt en e-post i januar hvert år, hvor en betaler med bankkort.

Kontingentsatser for 2017

Medlem  
Enkelt (inkl. støttemedlem) 500
Familie (3+) 1500
 Treningsavgift  
 Rekrutt fra (under 12 år) 300
 Junior, Senior og Veteran 1100
   
Skøyteskole Kun medlemsavgift

Vi har lagt om betalingen via Min Idrett. Det betyr at alle betaler medlemskontingent også støttemedlemmer. En familie på 4 eller mer, betaler kun for 3 - familiemedlemskap.

For å trene i våre treningstider, så betaler en treningsavgift utenom medlemskontingenten.

Foresatte betaler ikke inngang til hallen når en venter på medlemmer som trener. Vi håper allikvel at en ønsker å bli støttemedlem og betale medlemskontingenten som enkelt medlem eller familie.

Foresatte som følger sine barn til skøyteskolen eller rekrutt trening, kan gjerne ta med skøyter og delta på isen sammen med sine barn. En trenger ikke å være medlem, men det er ønskelig at en er med som støttemedlem når en deltar på rekrutt trening.

Betalt medlemskap og treningsavgift (for de som trener) gir gratis adgang til Sørmarka Arena i de oppsatte treningstidene som måtte gjelde for den gruppen du tilhører! Adgang utenom dette, f.eks. publikumsskøyting, krever vanlig billett.

Alle skøyteløpere over 12 år som skal starte i kretsstevner, nasjonale eller internasjonale stevner, må løse lisens. Disse defineres som aktive og vil også være forsikret, se NSF sine side om forsikring.

Les mer om lisens her: http://www.skoyteforbundet.no/kampanjer/Sider/Lisens.aspx

Lisens beløpet betales direkte til Skøyteforbundet, regning sendes til den enkelte via Min Idrett