Påmelding

Meld deg inn via Min idrett
og bli med i vårt team ! 

 Politiattest

Skrevet av: , publisert 03.12.2013

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Du kan lese om ordningen og hvordan den håndteres på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/