Påmelding

Meld deg inn via Min idrett
og bli med i vårt team ! 

 

Informasjon om korona og smittevern

Skrevet av: Ingvar Sjøthun, publisert 06.09.2020

Der er mye nytt denne høsten, og vi har her samlet en del relevant informasjon ang. smittevern og tiltak for å unngå korona-smitte blant våre utøvere, kursdeltakere og besøkende. Mange av tiltakene er Stavanger Kommunes ansvar som anleggseier, og det er Sørmarka Arena som utfører tiltakene. Skøyteklubben har også sine tiltak som vi selv er ansvarlige for gjennomføres, tiltakene bygger på Idrettsforbundets anbefalinger.

Reglene kan måtte endres på kort tid, og klubben kan ikke garantere at det til enhver tid er siste oppdatering som ligger her.

 


Voksne som bruker, eller lar barn bruke, baner og anlegg til uorganiserte aktiviteter, må passe på at regler som blir slått opp på anleggene blir fulgt. 

Skøyteforbundets smittevern ved hurtigløpsstevner.

Samleside fra Norges Idrettsforbund:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

Sørmarka Arenas smitteverntiltak:

https://sormarka-arena.com/smittervern/

 

Informasjon og kart til funksjonærene i SSSK.  

 

Stavanger Kommunes overordnede smitteverntiltak i idrettshallene:

Reglement for innendørs aktivitet i idrettshaller i Stavanger (covid-19):
Versjon 18.08.2020


De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
• Syke personer skal holde seg hjemme
• God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
• Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Generelle regler
• Folkehelseinstituttet og særidrettens koronaveiledere er retningsgivende for bruk av
idrettshallene.
• Gruppestørrelse(kohort) maksimalt 20 personer. Det kan være flere grupper på en flate, så
lenge disse gruppene klarer å holde en meters avstand til hver enkelt gruppe.
Ved mindre saler kan det gjøres egne vurderinger i forhold til anbefalt antall.
• Alle treninger skal ledes av en voksen person over 18 år, og kun friske personer skal delta på
trening.
• Alle lag må føre oppmøteprotokoll for treningsgruppen på en slik måte at det er mulig å drive
smittesporing ved behov. Husk å føre opp både utøvere, trenere og lagledere/hjelpere.
Ansvarlig trener er ansvarlig for gruppen ved eventuell smittesporing.
• Klubben er ansvarlig for å informere spillere og foreldre om smittevernregler generelt, og
særidrettens egne koranavettregler.
• For noen av anleggene vil det kunne være egne innganger og utganger. Det vil også kunne
være inndelte/definerte innganger til de ulike salene.
Garderober
• Garderober og dusj kan brukes, så lenge en meters avstand overholdes og i henhold til
Helsedirektoratets smitteforebyggende tiltak.
• Stavanger kommune rengjør garderobene daglig.
• Brukerne (skoler, idrettslag og andre) av garderoben vil være nødt til å vaske kontaktpunkter
i garderobene før og etter bruk. Kommunen setter ut vaskeutstyr i garderoben:
desinfiseringsspray og mikrofiberkluter til vask av benker, knagger og berøringspunkter.
Trening/aktivitet
• Lagene/skolene/brukerne må se til at det ikke oppstår ansamlinger ved start og avslutning av
treningen.
• Dersom flere saler er i bruk samtidig, skal skillevegger være nede hvor det er mulig.
• Foresatte skal holde seg utenfor hallen. Det gjøres unntak de yngste årsklassene i de ulike
idrettene. Her kan en foresatt følge på trening, forutsatt at 1 meters regelen kan overholdes.
• Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann
med såpe i minst 20 sekunder.
• Gruppen må selv sørge for renhold av utstyr før, under og etter trening i henhold til
særidrettens retningslinjer. Hver treningsgruppe er ansvarlig for å rydde rengjort utstyr på
plass etter bruk.
• Lagene/skolene er ansvarlig for renhold av utstyr i styrkerom og klatrevegg før neste gruppe
kommer. Husk antibac/vask av hender før styrkerommet/klatreveggen tas i bruk.
• Det vil være tilgjengelige toaletter med muligheter for håndvask og evt antibac/håndsprit
(der det ikke er mulig å vaske seg).
• Ta med ferdig fylt drikkeflaske hjemmefra.

• Brudd på reglene kan føre til at anlegget blir stengt for den aktuelle treningsgruppen.
• Omfattende og gjentagende brudd på tvers av flere treningsgrupper kan føre til at anlegget
blir stengt for samtlige treningsgrupper.
Arrangementer og kamper
• Det tillates arrangementer/kamper med inntil 200 personer, der deltakerne kan holde minst
én meter avstand til hverandre og hvor det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer
idrettsarrangementer. Personell som står for gjennomføringen av arrangement regnes ikke
som en del av arrangementet når det gjelder begrensninger på antall.
• Unntaket fra én meters avstand forbundet med avvikling av kamparrangementer reguleres
av den til enhver tid gjeldene covid-19-forskriften §13.
• Toppidrett kan spille kamper mot hverandre, dersom sentrale føringer og særidrettens
koronavettregler følges.
• Om det under arrangement skal selges mat og drikke, så skal arrangør tilrettelegge for god
generell hygiene (eksempelvis innpakkede varer) og god håndhygiene i tråd med
smittevernveilederen for idrett. I haller med kjøkken kan dette benyttes så lenge arrangør
rengjør kjøkkenet før og etter bruk.
• Huks å søke om salg og reklame rettigheter ved arrangement.

OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer